DEKVOORWAARDEN BRAGUR FRÁ MIĐSITJU

 1. Alleen merries die zijn ingeschreven bij een door FEIF erkend stamboek worden geaccepteerd voor dekking. Een kopie van het afstammingsbewijs dient bij aanmelding toegevoegd te worden.
 • De ter dekking aangeboden merries dienen vrij te zijn van besmettelijke ziekten en uit een ziekte vrije omgeving te komen. Ook dienen ze geënt te zijn volgens de richtlijnen van FEIF (basis- en jaarlijkse enting) en ontwormd te zijn.
 • De merrie wordt zonder achterijzers aangeleverd.
 • Bragur zal aan de hand dekken. De merrie kan ondergebracht worden op het terrein van Sólengi te Wageningen NL.  De eigenaar van de merrie is, gedurende het verblijf van de merrie op het terrein, van harte welkom om te komen bezoeken.
  Voor het onderbrengen van de merrie wordt 6 euro per dag gevraagd. In eventuele dieetwensen (geen gras etc.) kan gefaciliteerd worden .
 • Er wordt door de hengstenhouder zorg gedragen voor een goede onderbrenging en verzorging van de merrie. Eventuele eczeem verzorging kost 10 euro per week extra. De merrie eigenaar dient een deugdelijke deken en/of huidverzorging aan te leveren.
 • De merrie eigenaar verklaart als houder van een dier op de gebruikelijke wijze en in voldoende mate verzekerd te zijn tegen aansprakelijkheid.
 • De hengsteneigenaar behoudt zich het recht voor de hengst terug te trekken uit de dekdienst al gevolg van medische problemen.
 • Mocht de merrie op uiterlijk 1 oktober niet drachtig blijken te zijn, aangetoond d.m.v. een dierenartsenverklaring, dan wordt 400 Euro van het totale dekgeld geretourneerd na teruggave van het dekbewijs.

Tarieven

 1. Het dekgeld bedraagt 800 Euro. Een aanbetaling van 250 Euro bij het brengen van de merrie.
 2. Het weidegeld bedraagt 6 euro per dag. Eventueel komt hier 10 euro per week bij voor een merrie met eczeem.
 3. Eventueel kan transport worden geregeld. Hiervoor is het tarief 1 Euro per kilometer.
 4. Het dekgeld, weidegeld en de eventuele overige kosten dienen door de merriehouder voor het vertrek van de merrie te worden voldaan. Na ontvangst krijgt de merrie houder het dekbewijs als mede het formulier tbv het geboortebericht.

Overeenkomstig bijgaande dekvoorwaarden, die ik hiermee volledig aanvaard, meld ik voor dekking aan: